vwk tunniplaan

Harmooniline, tervislik ja õpilastest lähtuv tunniplaan

Väike Werrone Kool töötab tunniplaaniga, mis on võimaluste piires õpilastest lähtuvalt rütmiline, harmooniline ja tervislik.

Perioodõppega alustatakse esimesest klassist, see võimaldab põhjalikumat ainesse süvenemist nii õpilastele kui ka õpetajatele. Regulaarset harjutamist nõudvad ning kunstilis-praktilised ained esinevad iganädalaste ainetundidena.

Tunniplaanis paigutatakse teoreetilised, uue materjali omandamist nõudvad õppeained päeva algusesse, kordavale harjutamisele ning tegevusele suunatud ained koolipäeva teise poolde.

Kõikides vanuseastmetes on terviklikus proportsioonis nii intellektile suunatud kui kunstilis-praktilisi aineid. Rakendatakse ainetevahelist integratsiooni ja projektõpet.

väike werrone kool logo