Vaata videosi. KUU KAEVUSKalju Kangur Linnakaevul südaööl jõi rätsep, käärid vööl.Vaatas kaevu ja kohkus väga:”Oh, häda!Kuu on kaevu kukkunudja vist uppunud!“Käes rohupeeker, jooksis apteeker.Tõttas tünderseppja köiepunujagi oli tragi.Kareldi ringi ja kisati, köis kaevu visati.Igamees tiris nii kuis jaksas, miski rebenes,[…]

Tööõpetus ja/või käsitöötunnid toimuvad Väikses Werrone Koolis valdavalt iganädalaste ainetundidena, mida vajadusel viib läbi vastava ettevalmistusega ainespetsialist. Vähemalt esimesel kooliastmel on individuaalse abistajana vajalik klassiõpetaja osalemine tundides. Käsitöötunnidannavad klassiõpetajale väärtuslikku informatsiooni õpilaste peenmotoorika, keskendumisvõime jatahteomaduste eripära kohta. Esimese kooliastme ülesandeks[…]