nele ploomipuu

Õpetajaametist Werrones – Õpetaja Nele

Ühest koolist teevad hea kooli inimesed – eelkõige õpetajad. Minu suur soov on, et Väike Werrone Kool oleks hea kool – kus kõigil kooliga seotud inimestel – õpilastel, õpetajatel, lapsevanematel, kooli töötajatel, sõpradel ja toetajatel – oleks hea olla ja kuhu soovitakse rõõmsal meelel tulla. Seepärast pean oluliseks meie kooli õpetajaskonna kvaliteeti.

Ma olen palju mõtisklenud, et mis on see, mis teeb ühest õpetajast hea õpetaja. Ja selgemast selgem on see, et ühe lausega seda ära ei kirjelda. Õpetajaks olemine on palju enamat, kui üks ülikoolidiplom või kutsestandard kirjeldada võib. Selle ametiga käib kaasas „sõnulseletamatu miski“, mille tunneb õpetajas ära iga koolijuht, kolleeg, õpilane ja lapsevanem – seda pole võimalik õppida, see kas on või ei ole. See on kutsumus. See väljendub armastuses õpetamise vastu. Seda on märgata pühendumuses oma töösse. See on üleüldine suhtumine endasse ja oma õpilastesse. See on kirglikkus oma eriala vastu. See on austus ja vastutustunne. See on huvi ja heasoovlikkus iga õpilase käekäigu suhtes. See on aktsepteerimine, et koolis oleme kõik õppijad. See on mõistmine, et tõeline professionaalsus väljendub pidevas enesearengus. See on tähelepanelikkus ja osavõtlikkus.

Õpetaja amet on missiooniga töö. Seda ei saa pelgalt kellast kellani tunniandmisena võtta. Õpetaja elukutses on ühendatud kiirreageerija, spetsialist, leiutaja, innustaja, lohutaja, ärakuulaja, nõuandja, medtöötaja, suhtekorraldaja, motiveerija jne. Hea õpetaja on aktiivne koolielus osaleja, traditsioonide looja, laia silmaringiga, kaasaegne, hea huumorimeelega, inspireeriv, usaldatav. Õpetaja on eeskuju, millega käib kaasas vastutus ja mõistmine, et oma väärtushinnangutega mõjutatakse iga päev suurel hulgal noori inimesi. Kas need väärtushinnangud annavad tõuke vastutustundlike, ennast ja teisi austavate, elujaatavate inimeste kasvamiseks? See on küsimus, mida silmaspidades Väikses Werrone Koolis tegutsen.

väike werrone kool logo