Partnerid

Täname kõiki partnereid!

Ruume rendib Võru Tarbijate Ühistu

Võru Tarbijate Ühistu on vastutustundlik ning sotsiaalselt mõtlev ettevõte.

 

PP Dussmann

Toitlustab P. Dussmann

Võru Linnavalitsus


Võru Vallavalitsus

Kooli tervishoiuteenust osutab

Tugikoda OÜ

E-post: tugikoda@gmail.com

Mobiil: +372 515 6094 Marje Ossip

 

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWLÜ)

EVWLÜ on Eesti waldorfkoolide ja -lasteaedade katusorganisatsioon

Väike Werrone Kool on EVWLÜ liige

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

Muuhulgas viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.