Partnerid

Täname kõiki partnereid!

 

Kooli tervishoiuteenust osutab
Lõuna-Eesti Haigla AS
Elin Teekivi
E-post: elin.teekivi@gmail.com
Mobiil: +372 5813 3793

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWLÜ)

EVWLÜ on Eesti waldorfkoolide ja -lasteaedade katusorganisatsioon

Väike Werrone Kool on EVWLÜ liige

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

Muuhulgas viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.