Terve Pere Kool

vwk logo

Terve Pere Kooli loengute raames jagatakse lapsevanematele teadmisi ja kogemusi, et väikelapse arengut mõista ja heal viisil suunata. 

Terve Pere Kool on ellukutsutud lapsevanemate koolitusteks, loenguteks ja õpitubadeks. Esimene loeng toimus 2012. aasta jaanuaris. Terve Pere Kooli koondusid lapsevanemad ja õpetajad, kes soovisid oma lastele waldorfpedagoogikal põhinevat haridust. Peagi loodi nende initsiatiivil Terve Pere Aed ja mõned aastad hiljem Väike Werrone Kool.

Areneme koos

Tutvustame meelsasti kooli loomislugu, eripära, põhimõtteid ja igapäevaelu põhjalikumalt, kui koduleht või telefonikõne võimaldab.

Kutsume külastajaid meie kogemustest lähemalt kuulma, arutama haridusteemadel  (nt hindamine, õpihuvi, eakohane koolikorraldus jne), mis meile mõlemale korda lähevad või lihtsalt praktilisse töötuppa.

Võta ühendust koolitus@werrone.ee ja lepime täpsemalt kokku grupi suuruses, kohtumise kestuses ja hinnas.

Terve Pere Loengusari

Tulemas

Toimunud 

2022/2023

7-16-aastase lapse arenguvajadused: SA Werrone kutsub lastevanemate kooli!
See on läbi õppeaasta toimuv koolitussari, kus vaatleme lape arenguvajadusi erinevas vanuses. Koolitussarja viib läbi pikaaegse kogemusega õpetaja, haridusjuht, koolitaja ja lapsevanem Pille Sõrmus. 

2017/2018.

Sügisest kevadeni kestab Heli Kudu loengusari “Õpihuvi”. Loengud toimuvad kolmapäeviti kell 17.00-19.30, Võrus Kreutzwaldi 34  (Väikese Werrone Kooli ruumides).

2016/17
28. märts 18.00-20.00 – Loeng “Kooliküpsus”. 
Võru, Stedingu maja (Kreutzwaldi 15). Lektor Heli Kudu
https://www.facebook.com/events/1704973683127309/
21. märts 18.00-20.00 – Loeng “Laste joonistused”.  Võru, Stedingu maja (Kreutzwaldi 15). Lektor Heli Kudu
https://www.facebook.com/events/1704973683127309/
29. november 18.00-20.00 – Küünlavalgusõhtu. Mõtteid advendist ja jõuludest. Heli Kudu ja Riina Velmet (muusika)
https://www.facebook.com/events/612115532323738/
15. november – Loeng “Piiride seadmine” kell 17.00-20.00 Võru, Stedingu maja (Kreutzwaldi 15). Lektor Heli Kudu
https://www.facebook.com/374826919213389/photos/a.393309534031794.107250.374826919213389/1431590423537028/?type=3&theater
8. november – Loeng “Täisväärtuslik kontakt” kell 17.00-20.00 Võru, Stedingu maja (Kreutzwaldi 15). Lektor Heli Kudu
https://www.facebook.com/374826919213389/photos/a.393309534031794.107250.374826919213389/1431590423537028/?type=3&theater

2015/16
4. mai –  Inimene aastaringis V – suvi.
16. märts – Inimene aastaringis IV – kevadpühad.
10. veebruar – Elu ja õppimine waldorflasteaias III. Kuidas       kujunevad õppimise alused? Lapsevaatlus ja vestlused lapsevanematega
3. veebruar – Elu ja õppimine waldorflasteaias II. Sotsiaalsus ja individuaalne eneseväljendus. Kõne arendamine. Mängu ja loovuse arengu tingimused.
27. jaanuar – Elu ja õppimine waldorflasteaias I. Terve kasvamine, tasakaalustatud päeva- ja nädalakava. Mõtlemise alused.
24. november – Inimene aastaringis III – advent, jõulud ja kolmekuninga-aeg.
27. oktoober – Inimene aastaringis II – hingedeaeg.
15. september – Inimene aastaringis I – sügis ja mihklipäev.

2014/15
12. märts – Kuidas täiskasvanute koostöö aitab luua ja hoida lastele turvalist kasvukeskkonda? Lektor Mati Valgepea
29. jaanuar – Vanemate mõtte- ja tundeelu mõju laste terveolemisse. Lektor Ülle Pechter
4. detsember – Pingevabad jõulud ja sünnipäevad. Lektor Heli Kudu
6. november – Kõrvalekaldest tasakaalu. Lektor Heli Kudu

Loengute toimumist toetas KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, projektijuht oli Evelin Meldre.

2013/14
17. mai – Terve Pere Hariduspäev.  
https://www.facebook.com/374826919213389/photos/gm.312392975577042/835178863178190/?type=3&theater
Hariduspäeva toetas Eesti Lastevanemate Liit
3. aprill – Muinasjutud. Lauateater. Lektor Heli Kudu
15. märts – Aastapühad. Religioossus tänapäeval. Lektor Kati Kolk
13. veebruar – Õppiv laps
9. jaanuar – Lapse tervis. Lektor Ülle Pechter.
12. detsember – Mängiv laps. Lektor Heli Kudu
21. november – Joonistav laps. Lektor Heli Kudu
28. oktoober – Kõne areng ja selle toetamise võimalused. Lektor Heli Kudu
23. september – Lasteaialaps. Lektor Heli Kudu

Loengute toimumist toetas KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, projektijuht oli Evelin Meldre.