Avaleht

Tere Tulemast Väike Werrone Kooli Kodulehele!

Meie koolipere väärtustab lapse loomulikku arengut toetavat koolikeskkonda, avatud suhtlemist, varast keeleõpet, laste koolirõõmu ja palju muud. Kooli õpetöö on inspireeritud waldorfpedagoogikast ja kooskõlas nüüdisaegse õpikäsitusega. Kool asub Võru vanalinnas hubases puumajas, Tamula ranna lähedal.

Väike Werrone Kooli on oodatud lapsed, kelle vanematele on sümpaatne waldorfpedagoogiline lähenemine.

Väike Werrone Kooli õpetaja on vaimustunud waldorfpedagoogikast, ta täiendab ennast pidevalt, mõtestab oma tegevusi ja kasutab õpitut töös. Meie kooli õpetajate silmad säravad veel kevadelgi.

Teadetetahvel

Kooli astujale

Eelkool

Eelkool toimub nii lastele kui ka lastevanematele.

Eelkooli on oodatud pered, kes on juba otsustanud või veel kaaluvad koolivalikuna Väikest Werrone Kooli.

Küsi infot eelkooli kohta werronekool09@gmail.com

Kutsume lapsi kooli!

Kutsume õppijaid 1.-9. klassi

Koduõpe

Väike Werrone Kool ootab koduõppeperesid 1.-9. klassini.

Võtke ühendust telefonil +372 5135782 või kirjutage

merje.werrone@gmail.com
või  info@vwk.ee 

TOETA MEIE KOOLI

Rahalisteks annetusteks on avatud konto SA Werrone, EE392200221066418062 Swedbank Väike Werrone Kool kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis võimaldab ettevõtetel annetada soodsamatel tingimustel.

Uudised

Tagasivaade jõululaadale (video)

9.detsembril toimus Väikse Werrone Kooli ja lasteaia Terve Pere Aed teine ühine jõululaadat.  See oli oodatud  sündmus, mille teokssaamiseks...

MEEDIA

Lõuna Eesti Postimees

19. mai 2022, VIDEOLUGU ⟩ Kaubamaja sünnib ümber kooliks (LÕUNA EESTI POSTIMEES)

Võrus tegutsevas Väike Werrone koolis õpib sel kevadel üle 60 õpilase, kuid et huvi kooli vastu on suur, ei mahu lapsed enam majja ära.

Lõunalehe artikkel

27. aprill 2022, Võrumaal tegutsev haridusinitsiatiiv laieneb (LÕUNALEHT)

Võrumaal lastevanemate poolt loodud ja waldorfpedagoogikal põhinevat haridust pakkuvad lasteaed Terve Pere Aed ja põhikool Väike Werrone Kool arenevad ja laienevad.

Lugu Aktuaalses Kaameras

Kuula vikerraadios:
Vikerraadio Päevakaja 22162
 

WERRONES ÕPIB

1
õpilast 2023/24

Koolieelikule ja lapsevanemale

Lasteaed

Terve Pere Aed on 2013. aastal loodud waldorflasteaed, mis tegutseb Võru lähedal Parksepas. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Terve pere kool

vwk logo

MTÜ Terve Pere Selts asutasid 2012. aastal Võrumaa laspevanemad selleks, et koondada waldorfpedagoogikast huvitunud peresid ja üheskoos luua oma lastele waldorfpedagoogikat viljelev kasvukeskkond. 

Lapsevanemate arvamus

"Olen tänulik, et Võrus on kool, kus minu laps saab kasvada ja areneda loomulikul moel, toetavas keskkonnas, kus saan kindel olla, et minu laps on märgatud ja hoitud. Usun, et selles koolis on tal võimalus kasvada seesmiselt tugevaks ja jääda vaimselt terveks. "
Lapsevanem
Et mu lapsel silmad säraks,
säiliks tema iseloom!
Hindab laste omapära
Väike Werrone, waldorfkool!
Liisa
Lapsevanem

Kooli Õppetööd iseloomustab

Varajane keeleõpe

Võõrkeele tundide arv on waldorfpedagoogikale omaselt I kooliastmes suurem kui riiklikus õppekavas ette nähakse. Suuline võõrkeeleõpetus I kooliastmel annab baasi, millest lähtuvalt on võõrkeeletundide arv II kooliastmel väiksem põhikooli riikliku õppekavas antust.

 

Keeleõpe on tihedalt seotud põhitunni ainetsüklitega, õpitakse tegevuse käigus.
Võõrkeeleõpet võib lõimida erinevate tegevusõppeainetega – jutustamise, loendamise, arvutamise, ajaloo ja geograafia, muusika, käsitöö ning liikumistundidega.

Rahvatants

Väike Werrone Koolis on rahvatants au sees. Tantsijaid juhendab õpetaja Ave.vwk rahvatants

Õuetunnid

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks võib õppetunde korraldada ka väljaspool kooli ruume, sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes jm.

Harjumus puhata, liikuda ja õues viibida on olulised lapse tervise aspekti seisukohalt.

 

Igapäevane küllaldane viibimine õues, jalutuskäigud ja matkad õpetavad märkama ja tajuma muutusi looduses. Teadvustub looduses toimiv ringlus ja taastootmine, mis suunab mõistmisele, et väikseimgi tegu mõjutab keskkonda. Sellest inspireeritud arutelud ning jutuajamised pööravad
tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil on
keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.

loomulik areng ja õpihuvi

Väike Werrone Kool usaldab inimese loomulikku arengut ja õpihuvi. Õpihuvi säilitab kooli füüsiline keskkond, õpetuse sobiv sisu, eakohane metoodika, õpetajate entusiasm, pühendumus ja enesekasvatus, koostöö lapsevanematega, hinneteta õppimine ja tunnustamine.

harjutav õppimine

Tahe areneb käsitöö– ja kunstiainete harjutavas õppimises, liikumistundides ja praktilisi töid sisaldavates õppeainetes, ühisprojektides ja matkadel, samuti kõikides õppetegevustes, mis nõuavad järjepidevat harjutamist ja mälu rakendamist.

 

Noor inimene õpib tahet rakendama mitte otseseid tegutsemisimpulsse või tundemeeleolusid järgides, vaid mõtlemisele toetudes.

Koostöö lapsevanematega

Väike Werrone Kool eeldab kodu ja kooli tihedat koostööd.

 

Õpetuse ja kasvatuse terviklikkuse ning kvaliteedi tagavad õpetajatevaheline pedagoogiline koostöö ning kooli ja kodu üksteisemõistmine.

Sündmuste kalender

Kontakt

VÄIKE WERRONE KOOL

E-post: info@vwk.ee

Telefon: 554 6938

Arveldus

SA WERRONE

rg-kood 90013733

Konto nr EE392200221066418062

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 34,
Võru linn, 65609
Võru maakond