Kolleegium

Kolleegium juhib kooli õppe- ja kasvatustööd ning täidab õppenõukogu ülesandeid.

Kolleegiumisse kuuluvad õpetajad, abiõpetajad, tugispetsialistid, HEV-koordinaator ja direktor.

Kolleegiumi koosolekud toimuvad neljapäeviti kell 14.30-16.00 (v.a koolivaheaegadel ja erandjuhtudel).

Svea Vaher

Kooli Pidaja

Anneli Võikar

Direktor ja
9. klassi õpetaja

Nele Ploomipuu

Õppejuht,
Inglise keel
8. klassi õpetaja

Merje Ilves

7. klassi õpetaja

Triinu Guerrin

6. klassi õpetaja
Aiandus
Ajalugu

Lapsed räägivad:
“Triinu on lahke ja otsekohene. Mitte ükski Triinu tund ei lähe mööda ilma lahedate ja omapäraste tegevusteta.”

Ave Saluorg

4. ja 5. klassi õpetaja Rahvatants Sotsiaalpedagoog

Lapsed räägivad:
“Ave on särtsakas ja energiarikas õpetaja, keda sa ei näe kunagi mossis näoga ringi jalutamas. Selle asemel on ta sõbralik ja hea õpetaja.”

Kristina Hilp

3. klassi õpetaja
Inimeseõpetus

Lapsed räägivad:
“Kristina on lõbus ja mänguline. Ta on tore ja selgitab asja, kui aru ei saa.”

Aili Kase

2. klassi õpetaja
Geograafia

Lapsed räägivad:
“Aili on otsekohene ja abivalmis. Ailil on elav, kummaline ja lahe fantaasia. Lisaks on ta rõõmus ja naljakas õpetaja.”

Hegle Lauri

1. klassi õpetaja

Erika Silberg

Vene keel

 Lapsed räägivad:
“Erika on loomult vaikne õpetaja. Tunnis on ta naljakas ja hea kuulaja.”

Edith Oppar

Muusikaõpetus

Lapsed räägivad:
“Edith on kohutavalt tore muusikaõpetaja. Tema tunnid on head ja lõbusad.”

Märt Kuus

Liikumise õpetaja
Puutöö
Füüsika

Lapsed räägivad:
“Märt on veidralt lahe keka õpetaja. Vahest mängib ta lastega koos palli ja vahest vaatab karmilt tõsise näoga kuidas sa staadionil jooksed.”

Kadri Karu

Vene keel
Inglise keel
Muusika

 Lapsed räägivad:
“Kadri on ilusa lauluhäälega vene keele õpetaja, kellel on ägedalt omapäraselt õpetamisviisid.”

Tuuli Veddel

Inglise keel
Matemaatika

Lapsed räägivad:
“Tuuli on omapäraselt huvitav õpetaja. Parimad omadused Tuuli puhul on, et ta on hea ja naljakas.”

Pille Sõrmus

HEV koordinaator
Keemia õpetaja

Pille: “Ma usun, et üheskoos kolleegide ja lapsevanematega suudame luua ja hoida koolikultuuri, kus igaüks tunneb ennast väärtuslikuna.” 

“Mulle on tähtis, et iga õpetaja arendaks oma meisterlikkust, tehes endast oma parima tööriista.”

“Ma pean vajalikuks, et pedagoogika oleks tervislik ja toetaks lapse loomulikku arengut.”

“Ma olen tänulik, et lapsevanemad usaldavad kooli. “

Ilona Tsimmer

Matemaatika

 Lapsed räägivad:
“Ilona on oma loomult lahke ja rahulik, kuid kui sa teda tundma õpid on ta väga lahe ja mänguline õpetaja.”

Heli Jänes

Perenaine

Sirje Liivet

Perenaine

Kadi Soo

Haldusjuht
Abiõpetaja

Eve Rosar

Abiõpetaja

Fee Tamm

Inglise keel

Liisa Demant

Infospetsialist Informaatika

Ruth Ong

Psühholoog

Epp Roon

Logopeed
Eripedagoog

“Õpetaja ei raja oma autoriteeti temale antud võimule, käskudele ja keeldudele, vaid oma vaimsele küpsusele, moraalsele jõule ja kogemuste küllusele. Lapsed tunnevad väga hästi õpetaja vaimset üleolekut ja alistuvad iseendast ta tahtele, kui õpetaja töötab huvi ja andumusega, valitseb meisterlikult ainet, on eeskujulik käitumises, püüab aru saada laste huvidest, rõõmudest ja muredest, toimib järjekindlalt, heasoovlikult, õiglaselt. Sama vähe kui saab võita autoriteeti koolis võimu ja hirmuga, niisama vähe kindlustab teda ka liigne pehmus, järeleandlikkus, tahtmine meeldida, õige vahemaa kaotamine õpetaja ja õpilase vahel.”
1944, Johannes Käis
Eesti pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht