Nõukogu

vwk logo

Kooli nõukogu moodustub kooli lapsevanemate, õpetajate ja kooli pidaja esindajatest ning direktorist. Nagu nimigi ütleb, on tegemist nõuandva kolleegiumiga. Arutatakse olulistel kooli puudutavatel teemadel.

Nõukogu liikmed: Christiane Koor, Elo Meier, Eeva Relli-Meldre, Tiina Oss,  Nele Ploomipuu, Ave Saluorg, Kadi Soo, Pille Sõrmus, Anneli Võikar.