Kooli lugu

2011. aastal koondus grupp Võrumaa lapsevanemaid, kes soovisid oma lastele terviklikku õpi- ja kasvukeskkonda.

2012. aastal korraldasid lapsevanemad waldorfpedagoogikat tutvustava koolitussarja, alustas tegevust Terve Pere Kool. Nii tutvusid lapsevanemad, kes peavad oluliseks waldorfpedagoogilisi põhimõtteid ja kes soovivad nii sõna kui ka teoga kaasa aidata laste haridustee kujundamisse.

2013. aasta sügisel loodi Võrumaa lastevanemate initsiatiivil MTÜ Terve Pere Selts ja tegevust alustas waldorflasteaed Terve Pere AedFB Terve Pere Aed

Lasteaialapsed kasvasid ja tekkis vajadus kooli järele. 2017. aastal rajati lapsevanemate initsiatiivil Väike Werrone Kool.