vwk töökuulutus

Väike Werrone Kool otsib õpetajaid

VÄIKE WERRONE KOOL võtab konkursi korras tööle:

MUUSIKAÕPETAJA (osalise koormusega)

INGLISE KEELE ÕPETAJA (osalise koormusega)

Eeldame õpetajalt valmidust enesetäienduseks waldorfpedagoogikas, head suhtlemisoskust, positiivset suhtumist õpilastesse, kolleegidesse ja lapsevanematesse, õpihuvi.

Kooli õppetöö on inspireeritud waldorfpedagoogikast ja kooskõlas riikliku õppekavaga

Kool asub Võru vanalinnas.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 9.augustiks 2018 e-posti aadressile info@vwk.ee

Vestlus toimub 10. augustil. Tööle asumise aeg 1. septembrist

väike werrone kool logo