vwk töökuulutus

VÄIKE WERRONE KOOL võtab konkursi korras tööle: MUUSIKAÕPETAJA (osalise koormusega) INGLISE KEELE ÕPETAJA (osalise koormusega) Eeldame õpetajalt valmidust enesetäienduseks waldorfpedagoogikas, head suhtlemisoskust, positiivset suhtumist õpilastesse, kolleegidesse ja lapsevanematesse, õpihuvi. Kooli õppetöö on inspireeritud waldorfpedagoogikast ja kooskõlas riikliku õppekavaga Kool asub[…]