waldorf õpihuvi loengusari

Werrones algab Õpihuvi loengusari

Ootame kõiki lapsevanemaid ja teisi huvilisi tutvuma waldorfpedagoogika algtõdedega. Mis aitab hoida õpihuvi? Kuidas toetada lapse loomulikku arengut? Käsitleme lapse arengut sünnist 3. klassini. Lektoriks kauaaegne ja tunnustatud waldorfpedagoog Heli Kudu.

Pane ennast kirja!