vwk tunnistus

Tunnistused

Väike Werrone Kooli õpilastele valmistab õpetaja tunnistuse, kuhu on kirjutatud igale lapsele omane salm.

Selle salmiga töötatakse terve järgmine õppeaasta.

Lapsevanemad saavad lapse kohta pika kirjeldava tunnistuse, kus iga õpetaja on välja toonud:

  • mida vastavas aines tehti;
  • kuidas laps arenes;
  • millele uuel aastal tähelepanu pöörata.
väike werrone kool logo