Meie koolis on kombeks jõulukaardid ise valmistada ja saata. Sel aastal saatsime jõulusoovid teele 4.klassi meisterdatud kaartidel. Lapsed kasutasid kaartide valmistamisel vana linoollõiketehnikat. Linoollõige on kõrgtrükitrükitehnika, kus aluspinnana kasutatakse linooli. Protsess näeb välja nii: Linoolile joonistatakse soovitud kujutis Seejärel kraabitakse[…]

Tööõpetus ja/või käsitöötunnid toimuvad Väikses Werrone Koolis valdavalt iganädalaste ainetundidena, mida vajadusel viib läbi vastava ettevalmistusega ainespetsialist. Vähemalt esimesel kooliastmel on individuaalse abistajana vajalik klassiõpetaja osalemine tundides. Käsitöötunnidannavad klassiõpetajale väärtuslikku informatsiooni õpilaste peenmotoorika, keskendumisvõime jatahteomaduste eripära kohta. Esimese kooliastme ülesandeks[…]