Õpetaja Kätlin osaleb taastava õiguse koolitusel

Taastava õiguse praktika võimaldab konflikte uuel mole käsitleda. Avatud vestluses on kõigil osapooltel võimalus rääkida, mida nad toimunud olukorras tundsid ja mõtlesid, kuulata teiste osapoolte tundeid-mõtteid ning kuulata ja väljendada seda, kuidas arvatakse, kui ise on räägitud ja teist kuuldud. Seejärel on võimalik koostöös leida viise edaspidiseks suhtluseks. Praktika võimaldab konflikte lahendada ühiselt ja kõiki osapooli austavalt, suurendades empaatiavõimet ja parandades enda väljendamise oskust.

väike werrone kool logo