Rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu teepidu

Kool seisab hea rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Õpetus ja kasvatus aitavad lastel tunda end oma rahva liikmena, kodanikuna, kes tunneb ja austab oma rahva kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt maailma eri rahvaste kultuuridesse. Kool aitab väärtustada üksteisemõistmist ja koostööd erinevate rahvaste vahel ning tunda end seotuna kogu inimkonnaga.

Pildil hetked traditsiooniks saanud rahvaste teepeost, kus mängitakse ja juuakse teed eri rahvuste kommete kohaselt.