väike werrone kool

Mis on põhitund?

Waldorfkoolides on tavaks alustada päeva pika põhitunniga.
Iga põhitunni tuuma moodustab õppimis- ja mõtlemisosa ühelt poolt ja harjutamisosa teiselt poolt. Need osad on rütmilise sissejuhatusega, mille eesmärk on erinevatest keskkondadest tulnud lapsed tuua nö “kohale”, teha ärksaks ja teotahtelisteks, teiselt poolt jutustamisosaga, mis harmoniseerib ja võimaldab fantaasiates uneleda.