Väike Werrone kooli külastas Christoph Johannsen

Reedel, 11. Novembril, külastas meie kooli Christoph Johannsen. Christoph Johannsen on IAO (rahvusvaheline Ida-Euroopa Waldorfkoolide Assotsatsioon) esindaja ning külastas Eesti waldorfkoole pea kahe nädala vältel. Ta nõustas ja koolitas – tegi täpselt seda, milleks ta kutsutud oli. Meie koolis viibis Christoph Johannsen päeva esimeses osas vabakuulajana tundides, tagasisidestas ja andis nõu õpetajatele, päeva teises osas kohtus ta pedagoogilise kolleegiumiga, mille raames vaatasime tagasi päevale ning praktilises osas viisime läbi ühe lapsevaatluse.

Õhtul toimus kohtumine ka kooli nõukoguga juhtimise teemadel.
Päev oli äratav, huvitav ja sisukas.