vwk kopm

Tule osale annetamistalgutel!

Kool on inimeste kohtumiskoht, mille sisemine tuum on inimeste areng. Üheks universaalsemaks ja ürgsemaks arenemisviisiks on muusika. Läbi erinevate muusikaintstrumentide saame saame arendada laste kehalist, ruumilist, verbaalset, matemaatilit võimekust ning intelligentsust. Seetõttu vajame erinevaid pille, et rikastada laste õpiruumi.

Kogume annetusi harfide, trianglite ja ksülofonide ostmiseks.

Annetamiseks on kaks võimalust: Võib tulla kohale 1. detsembril kell 13. Tutvustame kooli, pakume teed ja piparkooki. Võib teha ülekande ülekande EE392200221066418062  SA Werrone (selgitus: annetus). Jagage infot aktiivselt oma tutvusringkonnas ja mujal. Aitäh!

väike werrone kool logo