vwk

Väike Werrone Kool alustas teist õppeaastat

Väike Werrone Kool alustab teist õppeaastat 22 lapsega, neist esimesse klassi astub 11. Toimub aktus, kus tervitatakse uusi tulijaid: lapsi, õpetajaid ja vanemaid. Kool kingib igale uuele lapsele väikese kriiditahvli, mis jääb töövahendiks terveks kooliajaks. Pärast aktust lähevad lapsed koos klassiõpetajaga oma päris esimesse või selle õppeaasta esimesse tundi. Vanematel on sel ajal võimalus juttu ajada. Üheskoos lauldakse, süüakse torti, õunu ja ploome.

Oleme loonud Võrru erakooli Väike Werrone Kool ja äsja alustanud teist õppeaastat. Meie kooli õppetegevus on inspireeritud waldorfpedagoogikast. Eelmisel aastal alustasime kaheksa lapsega, hetkel on lapsi juba 23. Waldorfpedagoogiline lähenemine tekitab inimestes vastakaid arvamusi ja tundeid, waldorfkoolide tegevusse suhtutakse nii usalduse kui ka hirmuga. Tänapäevased aju-uuringud tõestavad waldorfpedagoogilise lähenemise paikapidavust üha enam. Oleme nõuks võtnud oma tegevuse mõtestada waldorfpedagoogika ja tänapäevaste uuringutulemuste seoses. Nii sõnastame tervikliku ja tõenduspõhise, seostame 100 aastat vana ja kaasajal tõestatud pedagoogilise kontseptsiooni. 

vwk logo