väike werrone kool

Tegutsedes õppimine hoiab õpihuvi

Tegutsemine ning tegutsemise läbi õppimine on nooremas koolieas kõige loomulikum viis. Algklasside õpilasele pakub  õppimine rahuldust siis, kui ta seeläbi midagi teha oskab. Pedagoogiline ülesanne on lapsele omane tegutsemine viia järk-järgult seosesse mõtlemisprotsessidega. Mitmekülgne tegevust kaasav õpetus algklassides kujundab mõtlemisele vajaliku kogemusliku aluse. Tegutsevalt õppides jääb õpihuvi püsima.