Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

Kooliaasta õppekavas on kindel koht kooli, paikkonna ja riiklike pühade ning tähtpäevade tähistamisel.

Rahvakalendri pühi ja teisi meie kultuuriruumile omaseid pühi tähistatakse kuupidudel.

Veebruari kuupeoal tähistas Väike Werrone koolipere Eesti Vabariigi aastapäeva.