Tööõpetus ja/või käsitöötunnid toimuvad Väikses Werrone Koolis valdavalt iganädalaste ainetundidena, mida vajadusel viib läbi vastava ettevalmistusega ainespetsialist. Vähemalt esimesel kooliastmel on individuaalse abistajana vajalik klassiõpetaja osalemine tundides. Käsitöötunnidannavad klassiõpetajale väärtuslikku informatsiooni õpilaste peenmotoorika, keskendumisvõime jatahteomaduste eripära kohta. Esimese kooliastme ülesandeks[…]