väike werrone kool

Werrone õppekava: üldised väärtused, õppe- ja kasvatuse eesmärgid

 • Kool väärtustab ja võimaldab kasvava lapse kõikide jõudude ja võimete avaldumist:
  maailmahuvi, tervet moraalsust, iseseisvat mõtlemist, sotsiaalseid võimeid, tahtejõudu,
  praktilisi oskusi, kunstilist väljendusoskust, loovust, vastutusvõimet.
 • Kooli õppe- ja kasvatuse eesmärgiks on üksikisiku sidumine ühiskonnaga: isikliku arengu ja
  ühiskonna teenimise ühendamine ja tasakaalustamine. Olles oma võimed ja isikupära
  väljaarendanud, teenib inimene ühiskonda parimal viisil.
 • Õppeprotsessi kaugem eesmärk on võimaldada vaba, tervikliku, isikupärase ja
  vastutusvõimelise isiku kujunemist. Selle protsessi täiuslikuks viljaks on vabast tahtest
  tegutsev inimene, kes leiab oma ainulaadsed seosed maailmaga ning tegevuse sihi. Kool peab
  oluliseks säilitada igas lapses peituvat vaba õpitahet, huvi maailma vastu, valmidust loovaks
  tegevuseks ja tahet, eneseusaldust ning julgust ennast teostada. Selle põhimõtte
  rakendumisele peab koolis olema suunatud kõik see, mis loob õpilastes tõelise
  õpimotivatsiooni: kooli keskkond, õpetaja entusiasm, pühendumus ja enesekasvatus,
  koostöö lapsevanematega, arvuliste hinneteta õppimine, tunnustused, tunnistused jm.