werrone õpetaja

Meil on suur au töötada ja areneda koos Heliga

Meie kooli õpetajate mentor on kauaaegne ja üle Eesti tunnustatud waldorfpedagoog Heli Kudu. Vaieldamatult on Heli waldorfpedagoogikas kõige targem ja pädevam isik Võrumaal. Heli on olnud ka Rosmal asuva waldorflasteaia ja -kooli üks esimesi liikmeid ja sealne pikaaegne töötaja. Heli on mentoriks ja algusest peale kasvataks olnud ka meie lasteaias Terve Pere Aed.

Meil on suur au töötada ja areneda koos Heliga!