Meie kooli väärtused

Eeskuju

Eeskuju on kasvatuses ja õpetuses samaväärne teadmiste vahendamise oskusega.
Kõige paremini innustab last õppima ning käitumisideaale järgima ise sellega tegelev pühendunud õpetaja. Õppe- ja kasvatustööga kõige laiemas mõistes tegeleb kogu täiskasvanud koolipere.

Rahvuse ja kultuuri säilimine

Kool seisab hea rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Õpetus ja kasvatus aitavad lastel tunda end oma rahva liikmena, kodanikuna, kes tunneb ja austab oma rahva kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt maailma eri rahvaste kultuuridesse. Kool aitab väärtustada üksteisemõistmist ja koostööd erinevate rahvaste vahel ning tunda end seotuna kogu inimkonnaga. Pildil hetked traditsiooniks saanud rahvaste teepeost, kus mängitakse ja juuakse teed eri rahvuste kommete kohaselt.