õpetajate kuulutus veebruar 2019-01

Väike Werrone Kool otsib õpetajaid

“Tee seda, mida armastad ja armasta seda, mida teed”

VÄIKE WERRONE KOOL kutsub oma meeskonda:

VENE KEELE ÕPETAJA

INGLISE KEELE ÕPETAJA

MUUSIKAÕPETAJA

VÄIKEKLASSI ÕPETAJA

Väike Werrone Kool ühendab 100 aastat vana waldorfpedagoogika ja nüüdisaegse õpikäsituse

Sa sobid meie kooli õpetajaks, kui:

  • Tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli
  • Väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega
  • Oled harjunud mõtestama oma tegevusi
  • Oled valmis ennast arendama nii isiksusena kui ka waldorfpedagoogikas

Kuidas kandideerida?

Jaga meiega lühikeses mõttearenduses ülevaadet oma senisest

tegevusest ja sellest, kuidas oma kogemusi Väikeses Werrone

Koolis rakendada tahaksid

Saada oma elulookirjeldus ja mõtted aadressile info@vwk.ee 24. veebruariks 2019

väike werrone kool logo